Kącik PPP - Przedszkole Samorządowe w Libertowie

Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W naszym Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz porad i konsultacji (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.).

Nauczyciele specjaliści w naszym Przedszkolu

Logopeda
  • mgr Izabela Książek 

           Dyżur - wtorek 15:20 - 16.20

  • mgr Iwona Szyniec

           Dyżur - wtorek 12.00 -13.00

Pedagog szkolny
  • mgr Sylwia Tylec

           Dyżur - czwartek 16.00 -17.00 (trzeci czwartek miesiąca)

Pedagog specjalny
  • mgr Agnieszka Dudzik

           Dyżur - środa 10.30 - 11.00

Psycholog 
  • mgr Monika Bożek

           Dyżur - środa 16.00 - 17.00 (co 2 tygodnie, począwszy od 11.10.2023r.)

Informacje kontaktowe

Przedszkole Samorządowe w Libertowie

ul. Św. Brata Alberta 3
30-444 Libertów

tel: 12 270 30 44
e-mail: pslibertow@mogilany.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 12 270 30 44

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony